Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man efter hand eller efterhand?
Svar:
Båda skrivsätten finns, men de betyder olika saker.

Efterhand med huvudbetoning på efter, betyder ’efteråt’, t.ex. att göra något i efterhand.

Efter hand med huvudbetoning på hand, betyder ’så småningom’, t.ex. efter hand avtagande vind.

Dessa uttryck uttalas ju också olika, och följer grundregeln att fraser där huvudbetoningen inte ligger på det första ordet skrivs isär.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej