Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

I vilket tempus bör man skriva protokoll? Nutid eller dåtid?

Svar:

Det är rimligast att skriva protokoll i tempus för förfluten tid när man redogör för vad som hände på ett möte. Skriv alltså Styrelsen beslutade att ...

En del vill skriva i presens (Styrelsen beslutar att ...) när de anger vad som hände. Men det kan misstolkas, eftersom presens har olika funktioner. Det används ofta för syftning på framtiden eller som en beskrivning av vad som gäller. En mening som Arbetsgruppen lägger fram ett förslag är tvetydig. Lades det fram vid mötet eller kommer det senare? En mening som Styrelsen beslutar om arbetsuppgifterna är också tvetydig. Beslutade man om uppgifterna på mötet, eller ska man besluta om dem någon gång i framtiden, eller är det en beskrivning om vem som får besluta om uppgifterna?

Så vårt råd är att använda tempus för förfluten tid i protokoll.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej