Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det gör ren motorn eller gör rent motorn?
Svar:
Både gör ren motorn och gör rent motorn fungerar. Det beror på att med den här ordföljden, där ren står före objektet motorn, kan ren betraktas antingen som adjektiv eller adverb.

Adjektiv böjs efter objektet, alltså substantivet motorn: gör ren motorn. Det blir alltså också gör rent aggregatet, gör rena remmarna.

Adverb bestämmer verbet, alltså ren och böjs inte alls: gör rent motorn, gör rent aggregatet, gör rent remmarna.

Gör rent har också blivit något av ett fast uttryck.

Men med en alternativ ordföljd, där ren placeras efter objektet, kan ren enbart fungera som adjektiv och måste då böjas efter objektet: gör motorn ren, gör aggregatet rent, gör remmarna rena.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej