Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Det är svårt att veta om uttryck med preposition i ska skrivas ihop eller isär. Iväg eller i väg, idag eller i dag?

Svar:

När det gäller i dag och i väg är både särskrivning och hopskrivning korrekt, även om vi rekommenderar särskrivning. Reglerna för uttryck som dessa är inte särskilt fasta, men följande tumregler finns ändå och kan ofta vara till hjälp:

Skriv ihop om den starkaste betoningen ligger på det första ordet: alltför, därvidlag, återigen.

Skriv isär i övriga fall: allt fler, allt färre, allt mindre, framför allt, för all del, för den skull, för sent, god afton, i alla fall, i gång, i ordning, i stället, i så fall, lika väl, något så när, till godo, till rätta, till slut, till synes, till väga, tills vidare, under tiden, över lag.

Sedan finns det ord som inte följer tumreglerna utan skrivs ihop eller isär av hävd. Särskrivning har hävd i bl.a. följande fall: allt som oftast, före detta, rent ut, så pass. Hopskrivning har hävd i bl.a. följande fall: alltfort, alltigenom, alltihop, alltmer, alltnog, alltsedan, dessförinnan, dessvärre, förutom, härförleden, häromdagen, häromkvällen, häromsistens, häromåret, ibland, ifall, ihjäl, ihop, ihåg, isär, itu, likväl, någonstans, såväl, tillbaka, tvärtom, tvärtemot, understundom, varstans, ånyo, överallt, överens.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej