Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
En växt vars frö kan ligga i dvala, vad ska det heta: frödvaleväxt?
Svar:
I första hand frödvaleväxt. Men även frödvalväxt, frödvalsväxt, frödvalaväxt är möjliga.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej