Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva fritis eller fritids?

Svar:

Vi rekommenderar fritis, precis som Svenska Akademiens ordlista.

När man ska återge det som uttalas /fri:tis/ kan det uppstå osäkerhet om det ska återges som fritis eller fritids.

Ordet fritis är bildat med hjälp av ändelsen -is till en del av det underliggande ordet. Det finns andra sådana is-ord inom samma sfär – dagis, lekis, teknis, sopis – och därför föredrar vi fritis före fritids.

Fritids är ett exempel på en mindre vanlig ordbildning, där man har behållit förledet av en sammansättning, i detta fall fritidshem. Det finns dock andra exempel på detta, såsom foto av fotografi, livs av livsmedel och manus av manuskript.

Eftersom is-ord är vardagliga, känner många en tvekan inför att använda fritis i mer seriösa sammanhang och tycker att fritids ser ordentligare ut. Vill man vara formell kan man skriva ut det fullständiga ordet fritidshem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej