Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör det heta fritis eller fritids?
Svar:
Både fritis och fritids är möjliga kortformer av fritidshem och när man ska återge det som uttalas /fri:tis/ kan det uppstå osäkerhet om det står för fritis eller för ett lite slarvigt uttal av fritids.

Ordet fritis är bildat med hjälp av ändelsen -is till en del av det underliggande ordet. Det finns andra sådana is-ord inom samma sfär – dagis, lekis, teknis, sopis – och därför föredrar vi fritis före fritids.

Fritids är ett exempel på en mindre vanlig ordbildning, där man har behållit förledet av en sammansättning, i detta fall fritidshem. Det finns dock andra exempel på detta, såsom foto av fotografi, livs av livsmedel och manus av manuskript.

Eftersom is-ord är vardagliga, känner många en tvekan inför att använda fritis i mer seriösa sammanhang och tycker att fritids ser ordentligare ut. Vill man vara strikt kan man också skriva ut det fullständiga ordet fritidshem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej