Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det alumniförening eller alumnförening?
Svar:
Det ska heta alumnförening.

Alumni är den latinska pluralformen av alumnus, som betyder ’lärjunge’, ’elev’, ’skyddsling’. Ordet har sedan länge den försvenskade formen alumn med pluralformen alumner. Det finns därför ingen anledning att använda den latinska pluralen alumni i svensk text.

Eftersom det är mycket ovanligt att använda pluralformen av ett ord som står som förled i en sammansättning bör man inte heller göra det här. Det ska alltså varken vara alumniförening eller alumnerförening. Jämför med att det heter elevförening, inte eleverförening.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej