Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer ordet hyvens?
Svar:
Det något vardagliga adjektivet och adverbet hyvens (han är en hyvens kille; han mår hyvens) kommer från finskan.

Det är närmast fråga om en försvenskning av adverbet hyvin, som i sin tur är bildat till adjektivet hyvä med betydelsen ’god’, ’bra’, ’utmärkt’. Ordet har vid inlånandet formmässigt anslutits till ord som jädrans och satans. Hyvens är känt i texter från slutet av 1800-talet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej