Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs avbrytningsförkortningar?

Svar:

Vid avbrytning kapas helt enkelt ett ord. Då behålls så många av de inledande bokstäverna som tydligheten kräver. Det finns två skrivsätt för avbrytningsförkortningar. Antingen skriver man utan punkter och med mellanslag: avd, t ex, eller med punkter och utan mellanslag: avd., t.ex. Fasta flerordiga uttryck skrivs ihop: t.ex., inte t. ex.

Vi rekommenderar i första hand systemet med punkter, eftersom det tydligare signalerar att det handlar om förkortningar. Vi rekommenderar alltså förkortningssättet fr.o.m. för uttrycket från och med. Det kan dessutom vara svårt att hantera mellanslag – risken finns att det blir from i stället för fr o m. Det är också lätt hänt att man glömmer att sätta dit fasta mellanslag, och utan sådana riskerar förkortningarna att delas på två rader vid radbrytningar.

Undantagen till denna rekommendation är osv. (och så vidare) och dvs. (det vill säga), som ofta skrivs med bara en avslutande punkt. Den som vill vara konsekvent och skriva alla avbrytningar med punkt kan förstås även skriva d.v.s. och o.s.v.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej