Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är genus och böjning för fokus?

Svar:

I skrift rekommenderar vi t-genus för ordet fokus, precis som Svenska akademiens ordlista. Ordet böjs då ett fokus, fokuset, flera fokus, de där fokusen. Även n-genus förekommer även om det är mindre vanligt. Ordet böjs då en fokus, fokusen, flera fokus, de där fokusen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej