Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilken stavning är korrekt, reflektion eller reflexion?
Svar:
Valet mellan reflektion och reflexion är fritt.

Historiskt har det i första hand varit besläktat med reflex och reflexiv, och förr var reflexion den rekommenderade formen i ordböckerna. I dag kopplar nog folk ordet snarast till verbet reflektera och substantiv som infektion och konfektion. Det har gjort att formen reflektion tagit över allt mer. I dag är den betydligt vanligare än reflexion i bruket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej