Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska man skriva för att tilltala en läsare oavsett kön: Bäste medlem eller Bästa medlem?

Svar:

Vi rekommenderar Bästa medlem, liksom bästa kund, bästa läsare osv.

Det finns ingen entydighet i mönstret för bästa och bäste, och båda kan tolkas som könsneutrala respektive könsspecifika. Men Bästa medlem uppfattas av de flesta som könsneutralt, och a-former kan användas om såväl män som kvinnor när det gäller enskilda individer. Bäste medlem uppfattas som könsneutralt av färre, och när det gäller enskilda individer används det nästan uteslutande om män. Därför rekommenderar vi formen på -a när man vill rikta sig till läsare som kan vara antingen kvinnor eller män.

Läs mer om mönstren för adjektivböjningens -a och -e här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej