Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska man skriva för att tilltala en läsare oavsett kön: Bäste medlem eller Bästa medlem?

Svar:

Vi rekommenderar Bästa medlem, liksom bästa kund, bästa läsare och så vidare.

Användningsmönstret för bästa och bäste är inte entydigt. Båda kan tolkas som könsneutrala respektive könsspecifika. Men Bästa medlem uppfattas som könsneutralt av de flesta, och a-former kan användas om en enskild individ oavsett om det är en man eller kvinna. Bäste medlem uppfattas som könsneutralt av färre, och när det gäller enskilda individer används det nästan uteslutande om män. Därför rekommenderar vi formen på -a när man vill tilltala en läsare oavsett kön.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej