Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man datum med siffror?

Svar:

Allra tydligast är det att skriva ut månadens namn med bokstäver: (den) 20 maj 2003.

Vill man datera med bara siffror är det tydligast med: 20/5 2003.

Skrivsättet 20.5.2003 är mycket utbrett i andra europeiska länder men används också i Sverige.

Skrivsättet 2003-05-20 är anbefallt som internationell standard men används framför allt i Sverige. Det kan användas vid datering av dokument, i brevhuvuden och liknande, men i löpande text är det olämpligt. Det kallas ibland baklängesdatum.

För att undvika att siffror för dag och år blandas samman, bör man oavsett vilket system som används inte förkorta årtalet. Skrivsätt som 10.11.12 eller 12-11-10 är flertydiga och därför olämpliga (i USA används t.ex. ofta ordningen månad-dag-år).

Andra olämpliga sätt är: 20-05-89, 99.5.20, 890520, 200589, 19890520, 20051989, 010203, 01/02/03.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej