Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man datum med siffror?

Svar:

Det allra tydligaste sättet är att skriva ut månadens namn med bokstäver och hela årtalet med siffror: (den) 20 maj 2022.

Om man vill skriva med enbart siffror är det tydligast med: 20/5 2022.

Skrivsättet 2022-05-20 är anbefallt som internationell standard men används framför allt i Sverige. Det kan användas vid datering av dokument, i brevhuvuden och liknande. Däremot är det inte lämpligt i löpande text.

Skrivsättet 20.5.2022 är mycket utbrett i andra europeiska länder och används också i Sverige.

För att undvika att siffror för dag och år blandas samman, bör man inte förkorta årtalet. Det gäller oavsett vilket system som används. Skrivsätt som 22-11-10 eller 10.11.22 är flertydiga och bör därför undvikas (i USA används t.ex. ofta ordningen månad-dag-år).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej