Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur benämns viner i pappförpackning?
Svar:
Språkrådet rekommenderar boxvin som officiellt uttryck för vin i de större förpackningarna, eller lådvin som mer vardaglig benämning. Box och vinbox refererar till själva förpackningen. För vin i de mindre förpackningarna används ofta tetravin, och för förpackningstypen tetraförpackning eller bara tetra, som mer vardaglig benämning.

De större förpackningarna på 2–10 liter där vinet ligger i påse kallas i engelskan bag-in-box. Det är också den vanligaste benämningen i Sverige, och vinerna kallas följaktligen bag-in-box-viner. Den benämningen är dock både främmande och otymplig. Vinerna kallas också boxvin, lådvin och kartongvin. Boxvin är relativt vanligt i bruket och har fördelen att det hänger ihop med bag-in-box. Mot lådvin och kartongvin kan anföras att vinlåda och vinkartong normalt refererar till en kartong med 12 flaskor, och dessutom att kartongvin ofta avser vin i de mindre pappförpackningarna. Påsvin förekommer sparsamt.

När det gäller tetravin för vin i de mindre förpackningarna ska noteras dels att Tetra är varumärkesskyddat av företaget Tetra Pak, dels att tetra (grekiska för ’fyra’) ursprungligen är en kortform för tetraeder som betyder ’pyramidformad’. Beteckningen har sedan, oegentligt, kommit att användas även om förpackningar med annat utseende. I dag är tetra närmast en kortform för Tetra Paks tegelstensformade förpackning Tetra Brik.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej