Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det animering eller animation?
Svar:
Animering och animation används många gånger synonymt, t.ex. i prepositionsfraser som animering/animation av något. Om man överhuvudtaget ska göra någon betydelseskillnad, så består den i fokuseringen på görande eller resultat: Vi jobbar med animering, Filmen är en animation.

Generellt finns ofta en betydelseskillnad mellan ordpar som slutar på -tion/ -sion och - ering. Ändelsen -tion refererar till resultatet eller till ett konkret ting, medan -ering refererar till aktiviteten eller verksamheten. Jämför motivationmotivering och publikationpublicering.

Att formerna med -tion är så vanliga i datarelaterade ord som animation och konfiguration kontra konfigurering har sin förklaring i påverkan från engelskan, som för dessa ord bara har -tion-formen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej