Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilken form är vanligast i dag - ska eller skall?
Svar:
För några decennier sedan var skall standardform. Fram till mitten på 1980-talet är skall nästan den enda formen man hittar. Under 1990-talet användes de båda formerna ungefär lika mycket, men i dag är det ska som är den dominerande formen i de flesta texttyper. Det är också den form vi rekommenderar .

Formerna ska och skall har levt sida vid sida i skrift och tal i århundraden. Det finns ingen betydelseskillnad mellan skall och ska. Vissa ser en stilskillnad mellan formerna, medan andra inte uppfattar någon sådan.

Skall kan läsas ut både som /skall/ och /ska/, medan ska bara kan läsas som /ska/.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej