Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När är det motiverat att säga öppna upp och starta upp? Betyder det något annat än öppna och starta?

Svar:

Ofta betyder öppna upp och starta upp samma sak som öppna och starta. Ibland kan dock partikeln upp göra att verbet ändrar karaktär. Jämför följande:

Han åt det som bjöds.
Hon kunde inte äta upp maten.

Kan du kopiera de här sidorna?
Kopiera upp artikeln i 100 exemplar.

Fabriken startade 1994.
Anläggningen startades upp i januari men var inte i full drift förrän i mars.

Festivalen öppnar kl. 12.00.
Festivalen öppnar upp för många olika teman.

Man kan se att verbskeendet ändras något med eller utan partikel. Där öppna upp och starta upp uttrycker ett förlopp mer utsträckt över tid har öppna och starta en tydligare avgränsning i tid. Det verkar också som att man kan använda partikelverbet öppna upp i en mer bildlig (metaforisk) betydelse.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej