Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilket ord bör man använda om ett områdes eller lands ursprungliga befolkning?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand urfolk, men även benämningarna urbefolkning, ursprungsbefolkning och ursprungsfolk förekommer och används i hög grad synonymt. Orden används vanligen för att beteckna folk som länge bebott ett område som senare koloniserats.

Om man behöver precisera kan man använda en geografisk specificering, exempelvis australiska urfolk, de nordamerikanska urfolken, urfolk i Europa eller liknande. För just australiska urfolk kan man använda ordet aboriginer, eller mer specifikt australiska aboriginer. Det är en samlingsbeteckning för flera olika urfolk.

Det går också att använda specifika benämningar för olika urfolk. Generellt rekommenderar vi att den omtalade gruppens egen benämning ska få företräde framför andras benämningar på den gruppen. Därför rekommenderar vi exempelvis same och rom.

Läs mer om hur associationer kring ord för grupper av människor kan fungera och hanteras.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej