Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jag har hört olika uttryck för det som innebär att någon diskrimineras eller motarbetas på grund av sin ålder: åldersrasism, åldersdiskriminering, ålderism. Vad rekommenderar Språkrådet?

Svar:

Nej, ordet rasism bör få behålla sin ursprungliga betydelse. Det bör inte användas i den allmänna betydelsen ’diskriminering’, ’negativ särbehandling’.

Vi rekommenderar äldrediskriminering, men även ålderism och åldersdiskriminering förekommer.

Ordet ålderism (bildat efter engelskans ageism eller agism) är otydligt. Efterleden -ism har helt enkelt ett alltför brett spektrum av innebörder; jämför ord som bilism, despotism, fascism, kubism, turism.

Åldersdiskriminering kan feltolkas som ’diskriminering av pensionärer’, jämför t.ex. ålderspension, eller som ’diskriminering av någon på grund av hans eller hennes ålder’ (oavsett den anses för hög eller för låg). Men eftersom åldersdiskriminering ändå har fått ett visst fotfäste i språkbruket, är det kanske den rimligaste kandidaten för att beteckna betydelsen ’diskriminering av person som i ett visst sammanhang uppfattas som för gammal’.

I sammanhanget fungerar äldrediskriminering bättre. Som en pendang till äldrediskriminering kunde man då använda yngrediskriminering.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej