Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan vem användas i plural, eller måste man säga vilka?
Svar:
Grammatiskt är vem singular. Satsled som kongruensböjs med vem står alltid i singular: Vem är ansvarig för detta?. Vi kan inte säga *Vem är ansvariga? För det mesta är vem också till betydelsen ental. Vi säger knappast Vem är det som pratar med varandra där borta?

Däremot kan vi använda vem utan att ha någon uppfattning om antalet. Vi kan mycket väl fråga: Vem kommer i kväll? utan att bli förvånade om vi får fler än ett namn till svar. Det är bara om vi tror att det kommer flera som vi säger: Vilka kommer i kväll?.

Att säga Vem eller vilka kommer i kväll? verkar överdrivet precist.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej