Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När använder man verifiera och när validera?
Svar:
Ordet verifiera betyder ’bestyrka riktigheten’ av något. Man kan t.ex. säga kvitton som verifierar utläggen.

Ordet validera betyder ’bestyrka giltigheten’ av något. Man kan t.ex. tala om att validera utländska examensbetyg.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej