Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallar man tidsperioderna efter år 2000?

Svar:

Vi rekommenderar följande benämningar på tidsperioderna efter år 2000:

  • För årtiondet mellan 2000 och 2010 rekommenderar vi 00-talet, som utläses nollnolltalet. Det kan skrivas både med bokstäver, nollnolltalet, och med siffror 00-talet.
  • För århundradet 2000–2099 rekommenderar vi tjugohundratalet.
  • För årtusendet 2000–2999 rekommenderar vi tvåtusentalet.

På så sätt får man skilda entydiga benämningar för dessa perioder. Om man skriver 2000-talet med siffror kan det bli dubbeltydigt mellan århundrade och årtusende. Skriver man ändå så får man försäkra sig om att det av sammanhanget tydligt framgår vilken period som avses: århundrade eller årtusende.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej