Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När använder man tjugoen och när tjugoett?
Svar:
Efter tiotal används vanligtvis en oavsett genus på det efterföljande huvudordet: tjugoen kilo, etthundratjugoen skåp, trettioen fartyg. Räkneord som tjugoen, trettioen o.s.v. är alltså i princip oböjliga.

Tjugoett (trettioett)används endast vid ett fåtal t-ord som brukar kombineras med tal, framför allt vid år, nummer och öre: nummer femtioett, tjugoett öre, fyrtioett år. Det gäller även när år och nummer är underförstått: Han är tjugoett, Öppna lucka tjugoett. Ett används även vid klockslag: 16.31 utläses sexton trettioett.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej