Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken stavning ska man välja: juste, sjyst, schyst eller schysst?

Svar:

Det här ordet har många olika stavningar både i ordlistor och i språkbruk: juste, sjyst, schyst och schysst.

Svenska Akademiens ordlista tar inte upp sjysst, eller någon annan stavning med dubbel-s. Vanligast i språkbruket är schysst och i synnerhet i mindre formella sammanhang, som ordet vanligen används i, kan den stavningen rekommenderas:

Det här var schyssta skor!

I mer formella sammanhang kan man i stället välja sjyst:

Det är viktigt att lottningen är sjyst.

Anledningen till att man ibland har förordat schyst (och sjyst), med ett s, är att det följer svenska stavningsregler, där det räcker med två konsonanter efter en vokal för att vokalen ska uttalas kort, jfr tyst.

Stavningen med sj är den som är bäst anpassad till svenska stavningsregler för sje-ljudet, men den är inte så vanligt förekommande i det här ordet.

Man kan också behålla den franska stavningen, juste, men då får man problem med vissa böjningsformer. Det går bra att skriva två sjysta filmer och den sjysta läraren, men justea eller justa fungerar sämre i skrift.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej