Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Order i plural, böjs det order eller ordrar?

Svar:

Den böjning man finner i ordböckerna är en order, flera order, med flera ordrar som alternativform.

Böjningsformen ordrar används vanligen i betydelsen ’beställning’: Volvo har fått tusen nya ordrar på lastbilar, men mer sällan i betydelsen ’skarp uppmaning’: Befälet gav flera olika order om förflyttningar. Formen ordrar passar väl in i det normala böjningsmönstret för n-ord på -er: åker - åkrar, jumper - jumprar, skoter - skotrar, monter - montrar.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej