Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Order i plural, böjs det order eller ordrar?
Svar:
Den böjning man finner i ordböckerna är en order, flera order, med flera ordrar som alternativform.

Ordrar används vanligen i betydelsen 'beställning': "Volvo har fått tusen nya ordrar på lastbilar", men mer sällan i betydelsen 'skarp uppmaning': "Befälet gav flera olika order om förflyttningar". Formen ordrar passar väl in i det normala böjningsmönstret för n-ord på -er: åker - åkrar, jumper - jumprar, skoter - skotrar, monter - montrar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej