Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kallas skiftet mellan det två årtusenden?
Svar:
Tusenårsskifte eller millennieskifte.

Millennieskifte är en sammansättning med millennium, det latinska ordet för ’årtusende’. Liksom andra ord på -ium genomgår ordet en liten förändring när det används som förled i en sammansättning: -um byts mot -e. Jämför med akvarium: akvariefisk.

Millennium stavas med två l och två n och uttalas på ett sådant sätt att det rimmar på det betydligt vanligare decennium, ’årtionde’.

Millennium böjs millenniet, flera millennier.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej