Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur förkortas orden tusen, miljoner och miljarder?

Svar:

Vi rekommenderar följande förkortningar:

tusen: t
miljon(er): mn
miljard(er): md

Dessa förkortningar används framför allt vid valutabenämningar. När de står före valutabeteckningen kr skrivs de ofta ihop: tkr, mnkr, mdkr, men de kan lika gärna skrivas isär. Står de framför euro måste man göra ett blanksteg, annars blir det svårläst. Det ska alltså skrivas:

tusen euro: t euro
miljon(er) euro: mn euro
miljard(er) euro: md euro

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej