Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad står IT för?
Svar:
Det bör utläsas informationsteknik. Informationsteknik är ett ganska vagt begrepp, som oftast avser utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering. Vi rekommenderar att förkortningen skrivs it, även om IT också är korrekt.

Även varianten informationsteknologi, efter inflytande från engelskans information technology, förekommer. På engelska kan technology stå för både teknik och teknologi (vetenskapen om teknik). Vi rekommenderar dock att man upprätthåller skillnaden på svenska och alltså talar om informationsteknik om man inte menar just vetenskapen bakom tekniken.

Läs mer om IT Datatermgruppens webbplats.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej