Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva hedersmord, upprättelsemord eller dottermord?

Svar:

Vi rekommenderar hedersmord för den kategori av mord där föreställningar om heder ingår i motivet. Det ger en koppling till lagens skrivning om hedersrelaterad brottslighet.

Ordet hedersmord har kritiserats utifrån tanken att ordet skulle signalera sympati med förövarna och deras motiv. ”Det finns inget hedervärt med dessa mord”, är invändningen.

Förledet i sammansättningar med -mord kan uttrycka olika saker: i fadersmord betecknar det offret, i seriemord betecknar det omständigheter. Sammansättningar där förledet anger motivet, som i barmhärtighetsmord och hedersmord, förekommer också. Begreppet uttrycks på likartat sätt i andra språk, till exempel engelskans honour killing och franskans crime d´honneur.

Som alternativ till hedersmord har föreslagits till exempel upprättelsemord, äreräddningsmord, hustrumord, kvinnomord och dottermord. De två första är dock vidhäftade med samma problem som hedersmord. De tre följande preciserar släktrelationen mellan förövare och offer men täcker inte in hela fenomenet. Det är svårt att konstruera ett ord som uttrycker förövarnas motiv och samtidigt undviker deras perspektiv, och hedersmord är nu etablerat i mediespråket. I rättsliga sammanhang används också heder om ett motiv till brott som man ser särskilt allvarligt på.

Läs även: Hur hanterar man laddade ordval?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej