Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva Falun Gong, falun gong eller falungong?
Svar:
Rekommendationen är att skriva falungong.

Detta är inte ett egennamn på en organisation utan en benämning på en sport eller motionslära, så därför bör det skrivas med gemen begynnelsebokstav. I modern transkription av kinesiska skriver man också vanligen ihop sammanhörande led i ett ord, jämför med qigong.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej