Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver, böjer, förkortar och uttalar man euro?

Svar:

Stavning
I löptext skrivs euro, precis som alla andra valutanamn, med liten begynnelsebokstav.

Böjning
När det är fråga om belopp används euro oböjt på samma sätt som dollar och pund: 12 euro, 3 miljoner euro, betala i euro. Också cent är oböjt i plural: Den kostar 30 cent.

Euro kan användas i bestämd form singular på samma sätt som vi talar om kronan: Har euron fallit mot dollarn? Undantagsvis kan man använda en bestämd form plural eurona: De där eurona jag beställde på banken. Cent böjs på motsvarande sätt centen. Läs mer om lånord och deras böjningsformer här.

Förkortning
Euro kan i prisuppgifter, tabeller och andra sammanhang där utrymmet är knappt förkortas med eurotecknet : Den kostar 0,30 €. Valutabeteckningen EUR bör endast användas i internationella handelssammanhang där flera valutor omnämns.

Uttal
Euro uttalas antingen med diftong (jämför med eufori) eller med v-uttal, /evrå/ (jämför med neurosedyn).

Båda dessa uttal av eu förekommer sedan gammalt i andra grekiska lånord. På andra språk uttalas euro i enlighet med dessa språks uttalsvanor, och något "internationellt" uttal av ordet finns således inte.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej