Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man valutanamn med stor eller liten begynnelsebokstav i löptext? Blir det alltså euro eller Euro, yen eller Yen?
Svar:
Man skriver euro och yen, precis som man skriver dollar, kronor, pund osv.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej