Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör förkortningen eko- stå för ’ekonomisk’ eller ’ekologisk’?
Svar:
Att eko- har två betydelser är inte bra, eftersom ord som ekobrott, ekodomstol och ekoflykting blir dubbeltydiga. I de fall missförstånd kan uppstå bör man därför skriva ut förkortningen: ekonomisk eller ekologisk.

Nästan alla nytillkomna ord med eko- har betydelsen ’ekologisk’. Några sådana nya ord är ekoby, ekofiber, ekohumanism, ekohus, ekoindustri, ekokommun, ekokött, ekomjölk, ekopark, ekosabotage, ekoturism och ekovin.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej