Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man namn på sjukdomar med stor eller liten bokstav?
Svar:
Beteckningar för sjukdomar skrivs normalt med liten begynnelsebokstav, även om de härrör från latinska artbeteckningar: cancer, röda hund, mässling, botulism och tuberkulos. Men om det ingår ett egennamn i beteckningen används ofta stor bokstav: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Kortformerna alzheimer(s) och parkinson(s) skrivs med liten bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej