Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilka namn använder man när man bokstaverar på svenska?
Svar:
I det traditionella svenska bokstaveringsalfabetet används tvåstaviga mansnamn:

Adam
Bertil
Cesar
David
Erik
Filip (ersätts ibland av Fredrik, eftersom stavningen Philip har blivit vanlig.)
Gustav
Helge
Ivar
Johan
Kalle
Ludvig
Martin
Niklas
Olof
Petter
Qvintus
Rudolf
Sigurd
Tore
Urban
Viktor
Wilhelm
Xerxes
Yngve
Zäta
Åke
Ärlig
Östen

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej