Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Får man sätta två huvudsatser efter varandra i samma mening? Till exempel: Vi vet inte när bron blir klar, någon tidsplan har inte presenterats.

Svar:

När man sätter två eller flera huvudsatser efter varandra utan punkt eller bindeord kallas det satsradning: Projektet kommer att bli dyrt, det har redan kostat två miljoner.

Enligt standardskriftnormen ska det finnas bara en huvudsats per mening. Trots detta ser man ganska ofta satsradningar i olika texter. Så när kan man göra en satsradning, och när ska man undvika den?

Rätt använd kan en satsradning bidra med sådant som en förklaring, precisering eller modifiering av satser som hänger samman. Här är det den andra satsen i satsradningen som ska tillföra en aspekt till den första satsen. Väl utförd kan en satsradning även fungera som stilfigur och som sådan skärpa textens karaktär. Fel använd, det vill säga när två satser inte hör samman på rätt sätt, kan man däremot få intrycket av en skribent som inte fullt ut behärskar standardskriftsnormen.

Även om man behärskar konsten att göra en satsradning ska man inte överanvända dem. Många satsradningar i en text kan uppfattas som ett brott mot normen.

Ett alternativ till en satsradning är att man skiljer huvudsatserna åt med ett semikolon. Detta skiljetecken markerar att det rör sig om två självständiga huvudsatser. Man kan också undvika satsradningar helt genom att (som vanligt) förbinda satser med bindeord (och, eller, men) eller göra om dem till två fristående meningar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej