Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det korrekt att skriva två huvudsatser på varandra inom samma mening: Vi vet inte när bron blir klar, någon tidsplan har inte presenterats?
Svar:
Det är inte ovanligt i modern svenska att en mening består av två fullständiga huvudsatser utan att det finns något bindeord mellan dem. Projektet blir dyrt, det har redan kostat två miljoner. Företeelsen brukar kallas satsradning.

Satsradning kan fungera bra och är fullt korrekt så länge den andra huvudsatsen på något sätt förklarar, preciserar eller modifierar den första. I annat fall bör satsradning undvikas. Projektet blir dyrt, det startar i vår är ingen lyckad mening. Den andra huvudsatsen innehåller visserligen ytterligare en upplysning om projektet, men den utvecklar inte påståendet i den första huvudsatsen att projektet blir dyrt.

Vid satsradning är det ofta bättre att åtskilja de bägge huvudsatserna med ett semikolon än med ett komma. Det markerar tydligare att det rör sig om två självständiga huvudsatser. Man kan naturligtvis undvika satsradningen genom att förbinda satserna med och eller genom att göra om dem till två fristående meningar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej