Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Läste följande mening i tidningen: Man tror att de kommer inte att resa några skadeståndskrav. Betraktas sådan ordföljd som korrekt nuförtiden?
Svar:
I huvudsatser står inte och andra satsadverbial (tyvärr, troligen, säkert, sannolikt, nog m.m.) efter predikatsverbet: Det blir troligen för dyrt.

I bisatser placeras satsadverbial före predikatsverbet: eftersom det troligen blir för dyrt, och därför borde det också vara: att de inte kommer att resa några skadeståndskrav.

Förmodligen skulle de flesta nog hellre välja att flytta inte till huvudsatsen, och då slipper man från problemet: Man tror inte att de kommer att resa några skadeståndskrav.

Men i talspråk och ledigt skriftspråk är dock huvudsatsordföljd mycket vanlig i att-bisatser: Åtminstone min erfarenhet är att det räcker inte med allmänna instruktioner. Ibland är det den enda möjliga: Vi vet ju att förr eller senare kommer säkert krav på nya motorleder.

Ibland förekommer huvudsatsordföljd i indirekta frågebisatser: Många undrar hur ska det gå (i stället för Många undrar hur det ska gå). Den konstruktionen måste i skrift alltid återges som direkt anföring med kolon: Många undrar: hur ska det gå? Andra skrivsätt är inte korrekta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej