Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det korrekt att skriva med huvudsatsordföljd i bisatser, till exempel: Man tror att vi kommer inte att resa lika mycket med flyg i framtiden?

Svar:

Vi rekommenderar att man använder bisatsordföljd i skrivna bisatser, och då blir det i exemplet: Man tror att vi inte kommer att resa lika mycket med flyg i framtiden.

I huvudsatser står inte och andra satsadverbial (tyvärr, troligen, säkert, sannolikt, nog m.m.) efter verbet: Det blir troligen för dyrt. I bisatser placeras satsadverbial före verbet: eftersom det troligen blir för dyrt.

För att undvika problemet kan man välja att flytta inte till huvudsatsen: Man tror inte att vi kommer att resa lika mycket med flyg i framtiden.

Men i talspråk och ledigt skriftspråk är huvudsatsordföljd mycket vanlig i att-bisatser: Min erfarenhet är att det räcker inte med allmänna instruktioner. För vissa satsadverbial kan det ibland vara det enda möjliga: Vi vet ju att förr eller senare kommer säkert krav på nya motorleder.

I framför allt talspråk förekommer huvudsatsordföljd ibland även i indirekta frågebisatser: Många undrar hur ska det gå (i stället för Många undrar hur det ska gå). Den konstruktionen kan i skrift återges som direkt anföring med kolon: Många undrar: hur ska det gå?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej