Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man fillodeg eller filodeg?
Svar:
Vi rekommenderar stavningen filodeg, men även fillodeg förekommer.

Filodeg är den helt dominerande stavningen. Den stämmer också bäst överens med det svenska uttalet, som är med långt /i/. Stavningsvarianten fillodeg kommer sig av det språkhistoriska ursprunget: ordet kommer ursprungligen från grekiskans phyllon, phullon ’löv’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej