Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför heter det lyckta dörrar och varför stavas lyckta med ck?
Svar:
Ordet lyckta kommer här av ett verb lycka ’stänga’, som i dag enbart används i perfekt participformen lyckta och just i frasen bakom lyckta dörrar. Ordet är besläktat med lock som i grytlock. Det finns ett substantiv till detta verb, lycka, med betydelsen ’mindre inhägnad åker eller äng’, men det har i dag en begränsad dialektal användning.

Verbet eller substantivet lycka har inget att göra med likalydande lycka ’känsla av att vara lycklig’.

Inte heller har lykta något att göra med lyckta (dörrar). Ordet lykta kommer ursprungligen från tyskan, och är besläktat med tyska Licht och engelska light, som ju båda betyder 'ljus'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej