Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur översätter man since historical times?
Svar:
Den vanliga frasen i svenska är i historisk tid.

Med historisk tid menas den tid från vilken det är möjligt att rekonstruera ett historiskt skeende utifrån skriftliga källor. Tiden innan kallas förhistorisk. Gränsen mellan förhistorisk och historisk tid varierar naturligtvis kraftigt från område till område. Den ligger i Mesopotamien, Egypten och Iran ca 3000 f.Kr., i Kina ca 1500 f.Kr. och i Grekland ca 750 f.Kr. I Sverige börjar den historiska tiden först ca 1050 e.Kr.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej