Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva utrikesdepartementet eller utrikesministeriet om det gäller utlandet? Och ska man använda parlament eller riksdag?
Svar:
Bäst är att välja utrikesministeriet.

Departement och ministerium är båda främmande ord. Det verkar därför inte konstigt att använda departement som generisk term. Men eftersom ministerium verkar dominera i de språk som vi är mest bekanta med i Sverige, är det ändå naturligast att använda det som generisk term.

Det kan ju också vara så att departement är en avdelning inom ett ministerium, som det är i Danmark, och då kan man ju inte använda departement som generisk term för ’ministerium’.

När det gäller ordet riksdag ser det svenskt ut. Därför är det naturligt att avstå från det som generisk term när det handlar om andra länder och i stället använda parlament.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej