Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det ett svenskt ord för ad hoc?
Svar:
Ad hoc betyder ungefär 'för detta ändamål eller tillfälle', 'tillfällig lösning'. Uttrycket är svårförståeligt för de flesta, och har i dag dessutom rätt mycket jargongkaraktär över sig. Det är alltså sällan lämpligt att använda i mer offentliga texter. Tänkbara svenska ord beroende på sammanhanget är tillfällig, ändamålsenlig, situationsanpassad, provisorisk.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej