Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan personal böjas i plural?

Svar:

Ordet personal är ursprungligen ett kollektiv, dvs. det är ett ord som till formen är singular men som till sitt innehåll avser en mängd, i det här fallet anställda personer.

Numera används också personal ungefär som ett vanligt räknebart substantiv: en personal, flera personal. Man säger exempelvis "vi är bara fem personal här i dag". Ordet fungerar då snarast som ett måttsord; jämför med man i fraser som "det behövs fyra man". Att använda personal på detta sätt följer alltså ett etablerat mönster, men kan ibland väcka irritation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej