Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda han som objektsform och skriva Jag såg han?

Svar:

Vi rekommenderar honom som objektsform i skrift: Jag såg honom.

Många säger Jag såg han, och det har en historisk förklaring. I fornsvenskan fanns det två objektsformer: ackusativformen han för direkta objekt och dativformen honom för indirekta objekt. Så småningom kom svenskan att ha bara en objektsform, och då blev honom objektsformen i stora delar av Sverige, medan han blev objektsformen i andra delar av landet.

I skriven standardsvenska blev det honom som kom att användas som objektsform över hela landet, men personer från olika regioner kan alltså ha antingen han eller honom i sitt talspråk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej