Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder ost- och skinksallad? Är det en enda sallad med båda dessa ingredienser eller en sallad med ost och en annan med skinka?
Svar:
Man kan inte bara utifrån rent språkliga grunder veta hur ett uttryck av typen A- och B-C ska tolkas; om det ska tolkas som C med A och B eller som AC och BC.

Det är sammanhanget och vår erfarenhet som avgör. Vi vet att man brukar få en sallad där såväl ost som skinka ingår, om man beställer en ost- och skinksallad. När vi däremot går till en affär som säljer trä- och plastvaror räknar vi med att de tillhandahåller såväl varor av trä som varor av plast, snarare än varor gjorda av både trä och plast.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej