Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man designer i plural?

Svar:

Vi rekommenderar designer, designern, flera designer, de där designerna.

Vi rekommenderar ofta en svensk pluralform för engelska lånord för att underlätta användningen i formellare texter. Ord på -er får om möjligt plural på -ar. Då försvinner grundformens e, som i t.ex. server, servern, servrar, servrarna. Jämför med åker, åkern, åkrar, åkrarna. Det mönstret är etablerat i andra lånord som revolvrar, reportrar och containrar.

Om en sådan böjning inte fungerar på grund av uttalet eller stavningen, kan oböjd pluralform användas, såsom i musiker, musikern, flera musiker, de där musikerna eller copywriter, copywritern, flera copywriter, de där copywriterna. Den böjningen rekommenderar vi även för ord som designer och partner.

En annan, tänkbar lösning på böjningsproblemen kan vara att i stället använda formgivare. Läs mer om lånord med skilda böjningsformer här och specifikt om pluralböjning med -s här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej