Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är man fästad eller fäst vid någon?

Svar:

I standardsvenska rekommenderar vi fäst. Verbet fästa böjs fäster, fäste, fäst.

Fästad förekommer också, men är inte så vanlig i standardsvenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej