Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man ibid. i en notförteckning?

Svar:

Uttrycket ibidem används när två eller flera noter som följer på varandra hänvisar till precis samma ställe. Första gången referensen återges anges fullständig bibliografisk referens (dvs. det som behövs för att läsaren ska kunna hitta det refererade stället). Om noten som därpå följer hänvisar till exakt samma källa och sida som närmast föregående not fungerar ibid. bra.

Ibidem betyder 'på samma ställe' och förkortas ibid. (eller ib.). På svenska kan man också skriva anfört arbete (a.a. eller a a) om man hänvisar till samma källa, men inte exakt samma ställe i texten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej