Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Betyder något av orden i uttrycket bu eller bä något positivt?

Svar:

Uttrycket betyder ’varken det ena eller det andra’. Det används oftast ihop med verbet säga, som i: Han sa varken bu eller bä.

Uttrycket tolkas ibland så, att bu och bä skulle vara liktydigt med ja och nej, eller något annat sådant motsatspar, t.ex. för och emot, bra och dåligt. Men förmodligen ska man inte lägga i för mycket betydelse i orden i denna fras. Ordet bu är förstås interjektionen bu, som används både för att skrämmas och för att uttrycka missnöje. Ordet är också den en interjektion. Orden är korta och allittererar, och det man vill uttrycka är att någon inte ens säger så pass mycket som dessa korta ord.

Uttrycket bu eller bä finns i Svenska Akademiens ordbok med ett belägg från 1500-talet, så det har funnits länge i svenskan.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej