Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används mer och fler? Och när ska det vara mera och flera?

Svar:

Mer/mera eller fler/flera? Mer (eller mera) används vid mängd och fler (eller flera) vid antal. Man säger alltså: "Jag har mera pengar än du" men "Jag har flera enkronor i fickan". Om man vill betona att det finns en mängd människor på en plats och ser det hela som en mängd är det naturligt med mer(a), alltså: "Det var mer(a) än 200 personer där". Men ibland vill man betona antalet: "Det var fler(a) deltagare på mötet".

Mer eller mera? Mer används i vissa fasta fraser, till exempel "mer och mer", och mera i vissa andra, till exempel "med mera". Annars växlar bruket. Man kan alltså säga både "Det var mer än 200 personer där" och "Det var mera än 200 personer där". I sådana jämförelser uppfattas mera som vardagligare än mer.

Fler eller flera? Flera används alltid när det betyder 'många': "Jag läser flera tidningar varje dag." När det är fråga om jämförelser kan det däremot växla: "Jag läser fler(a) tidningar än du." Här uppfattas flera som vardagligare än fler.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej